Arego
kw:!support_us

Velkommen til ny nettside for Stord svømming

På grunn av utbetring av ventilasjonsanlegget, vil bassenget i Kulturhuset halde stengt i perioden 09.12.13 - 31.01.14.

Treningsplan for bassenget på Nysæter ungdomsskule 09.12.13- 31.01.14:

  15.30 - 16.30 16.30 - 18.00 18.00 - 19.30  
TIRSDAG Tirsdagsgr. mellom/asp. elite  
(15.30-19.30) Conny/Frode GIR/CB/RO/JS/JL MKL/HL  
         
   16.00 - 16.30  16.30 - 17.00  17.00 - 18.30  18.30 - 20
TORSDAG        
(16 - 20) Torsdagsgr. onsdagsgr. mellom/asp. elite
  Øyvind/Johanne Geir Inge/Øyvind GIR/CB/RO/JS/JL MKL/HL

Kontakt
Kalender