Arego
kw:!support_us

Innkalling til Årsmøte i Stord Svømming 4. mars 2015

Innkalling til Årsmøte i Stord Svømming

Styrets årsrapport

Resultatrekneskap

Saldobalanse

Revisjonsberetning

Innkomne forslag

Budsjett 2015

Organisasjonsplan 2015

Valnemdas innstilling

Her er komplett rapport frå hovudtrenar med stemneresultat.

For å ha stemmerett på årsmøtet må en være medlem, betalt medlemskontigent, og være over 15 år.

Sakspapir finn du ved å trykke på linkene over.

Husk at saker til behandling må være styret i hende seinast to veker før møtet.

  • Nok eit Stordstevne er avvikla med suksess. Stevneleiar Leif Magne Malme er svært nøgd med den store dugnadsdeltakinga frå...

    19.10.2014 |Øyvind Løken
  • Under finn du link til heatlistene for Kværner swim cup og uapprobert stevne.

    15.10.2014 |Øyvind Løken
Kontakt
Kalender